CN NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG 2014


CHỨNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG 2014
Cập nhật : 10/01/2015
Năm 2013, Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao đã được lựa chọn là một trong các doanh nghiệp  đủ tiêu chuẩn để khảo sát và đánh giá chỉ số tín  nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014”

Chứng nhận “NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG NĂM 2014”

 Cho CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO


Năm 2013, Công ty Phim cách nhiệt Ngôi Sao đã được chọn là một trong các doanh nghiệp  đủ tiêu chuẩn để khảo sát và đánh giá chỉ số tín nhiệm “Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014”

Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp trực thuộc Viện doanh nghiệp Việt Nam đã tiến hành triển khai Khảo sátĐánh giá sự phù hợp của Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao trong lĩnh vực:

“ CUNG CẤP & LẮP ĐẶT PHIM CHỐNG NÓNG CÁCH NHIỆT DÙNG CHO Ô TÔ & NHÀ KÍNH

Sau kết quả khảo sát , ngày 04 tháng 11 năm 2014, Viện doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức Quyết định phê duyệt hồ sơ chứng nhận chỉ số tín nhiệm Mã hồ sơ 14-0118/TSQ:

“Trusted Quality Supplier – Nhà cung cấp chất lượng năm 2014” 

cho CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO.

TIN NÓNG
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH CÔNG TY NGÔI SAO ĐƯA THƯƠNG HIỆU NTECH – CeraMAX THAM DỰ TRIỂN LÃM AUTOEXPO 2017 Công ty Ngôi Sao tham dự Triển Lãm VietNam Auto Expo2017 TUYỂN CÁN BỘ PHÒNG KINH DOANH (SỐ LƯỢNG: 4 NGƯỜI) KỸ THUẬT VIÊN CÔNG TY NGÔI SAO ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “CÔNG NHÂN GIỎI THỦ ĐÔ"