TIN NÓNG


KỸ THUẬT CÔNG TY NHẬN GIẤY KHEN “CÔNG NHÂN GIỎI NĂM 2017”
Cập nhật : 17/05/2017
Ngày 16/05/2017. Kỹ thuật viên Phương Văn Lượng đã vinh dự được nhận Giấy khen danh hiệu “Công nhân giỏi 2017” Do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Quận Ba Đình - Tp Hà Nội trao tặng.
công nhân giỏi

công nhân giỏi

Đồng chí Phương Văn Lượng đứng thứ 3 từ trái sangTIN NÓNG
MỐI NGUY HIỂM MANG TÊN "BỨC XẠ TIA UV" KỸ THUẬT VIÊN CÔNG TY NGÔI SAO NHẬN BẰNG KHEN “CÔNG NHÂN GIỎI THỦ ĐÔ 2019” KỸ THUẬT VIÊN CÔNG TY NGÔI SAO NHẬN DANH HIỆU CÔNG NHÂN GIỎI QUẬN BA ĐÌNH CÔNG TY NGÔI SAO VINH DỰ LÊN BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5

1900 63 36 45