TIN CÔNG TY
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO TẠI HÀ NỘI TUYỂN  DỤNG CÁN BỘ QUẢN TRỊ MẠNG
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO TẠI HÀ NỘI TUYỂN  DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
TUYỂN CÁN BỘ PHÒNG KINH DOANH TẠI HÀ NỘI (SỐ LƯỢNG: 2 NGƯỜI)
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO TẠI HÀ NỘI TUYỂN  DỤNG CÁN BỘ BẢO VỆ
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO TẠI HÀ NỘI TUYỂN  DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG
TIN NÓNG
CÔNG TY NGÔI SAO THAM GIA “ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM 2018” Cty Ngôi Sao Đồng Hành Cùng VinGroup Triển Khai Dự Án CaSiNo Phú Quốc KỸ THUẬT VIÊN CÔNG TY NGÔI SAO ĐÓN NHẬN DANH HIỆU “CÔNG NHÂN GIỎI THỦ ĐÔ" 5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI & BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ KỸ THUẬT CÔNG TY NHẬN GIẤY KHEN “CÔNG NHÂN GIỎI NĂM 2017”

1900 63 36 45