Giới thiệu


5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI & BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ
Cập nhật : 15/05/2017
Công ty Phim Ngôi Sao của chúng ta - một thương hiệu đã có những bước phát triển bền vững và luôn khẳng định được vị thế trên thương trường lẫn trong niềm tin yêu của người tiêu dùng. Danh tiếng và vị thế này đã được chúng ta xây dựng trên sự tin tưởng và hợp tác của người tiêu dùng, khách hàng, đối tác, cổ đông và cả cộng đồng. Sự tin tưởng và hợp tác đó là thành quả của những hành động Chính Trực, Công Bằng và những Giá Trị Đạo Đức luôn được chúng ta tôn trọng ở chuẩn mực cao nhất.

 bộ quy tắc ứng xử

I- LỜI MỞ ĐẦU

Công ty TNHH Phim Cách Nhiệt Ngôi Sao đã khẳng định vị thế và uy tín trên thương trường trong suốt nhiều năm qua và trở thành đơn vị mang lại Niềm tin về sản phẩm Phim Bảo vệ - Phim Chống Nóng – Cách nhiệt cho Oto và Nhà kính. Để đáp lại sự đồng hành và ủng hộ của người tiêu dùng, hơn ai hết, PHIM NGÔI SAO hiểu rõ sứ mệnh đó và  PHIM NGÔI SAO cam kết mang đến cho cộng đồng sản phẩm Phim Bảo vệ - Phim Chống Nóng – Cách nhiệt cho Oto và Nhà kính tốt nhất, chất lượng nhất,  bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm của mình với cuộc sống con người và xã hội – và nó phải được thực hiện với trách nhiệm cao nhất bằng  những ứng xử phù hợp nhất. Đó chính là lý do xây dựng nên Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của PHIM NGÔI SAO chính là cam kết về đề cao Chính Trực, thúc đẩy Tôn Trọng, đảm bảo Công Bằng, duy trì Tuân Thủ, và coi trọng Đạo Đức. Những giá trị cốt lõi và cam kết được đặt ra trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử là sự kết tinh của tài năng và tính chuyên nghiệp, tạo nên sự khác biệt của PHIM NGÔI SAO trong nhận thức của người tiêu dùng, đối tác, cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

Bộ Quy Tắc Ứng Xử của PHIM NGÔI SAO đưa ra những chuẩn mực ứng xử, sẽ làm kim chỉ nam cho tất cả hoạt động hàng ngày tại Công ty PHIM NGÔI SAO. Bởi chúng ta luôn mong muốn những điều tốt nhất cho bản thân và cho PHIM NGÔI SAO, Bộ Quy Tắc Ứng Xử sẽ giúp chúng ta định hướng và tìm ra cách thức đúng nhất trong hoạt động hàng ngày, ngay cả trong những tình huống khó khăn có thể gây tổn hại đến giá trị đạo đức. Hơn nữa, Bộ Quy Tắc Ứng Xử định rõ trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với chính bản thân mình, với PHIM NGÔI SAO, với luật pháp, các bên thứ ba và giữa chúng ta với nhau. 

Lời nói đã có ý nghĩa, nhưng hành động còn có giá trị hơn. Những giá trị mà Bộ Quy Tắc Ứng Xử đề cập sẽ được phát huy thực sự khi chính mỗi chúng ta biết kết hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc vào trong hành động. Kết quả có được không chỉ là hoàn thành sứ mệnh , mà bản thân mỗi chúng ta sẽ chuyên nghiệp, ứng xử đạo đức và càng tự hào hơn khi là một thành viên của Công ty PHIM NGÔI SAO

 

II- GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 bộ quy tắc ứng xử

•Chính trực

Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.

•Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong sự tôn trọng.

•Công bằng

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác.

•Tuân thủ

Tuân thủ Luật pháp, Tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty.

•Đạo đức

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức

 

III- CAM KẾT

 bộ quy tắc ứng xử

• Luật pháp:

Chúng ta luôn tuân thủ Luật pháp của Nhà nước và luật pháp của bất kỳ nơi nào mà chúng ta hoạt động.

•Khách hàng, Người tiêu dùng:

Chúng ta sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ đa dạng với chất lượng đạt tiêu chuẩn cao nhất, giá cả cạnh tranh và trung thực trong mọi giao dịch.

•Cổ đông:

Chúng ta sẽ nỗ lực để mang lại lợi ích vượt trội cho các cổ đông trên cơ sở sử dụng hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên PHIM NGÔI SAO trong sự tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về ứng xử đạo đức và pháp luật trong kinh doanh.

•Nhân viên:

Chúng ta sẽ đối xử tôn trọng và công bằng với mọi nhân viên. Chúng ta tạo dựng những cơ hội phát triển bình đẳng, xây dựng và duy trì môi trường làm việc an toàn, thân thiện và cởi mở.

•Nhà cung cấp, Đối tác:

Chúng ta sẽ tôn trọng và giao dịch bình đẳng với các nhà cung cấp và đối tác. Chúng ta luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác lâu dài trên cơ sở trung thực, minh bạch và hài hòa lợi ích. 

 

IV- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

§ Bộ Quy Tắc Ứng Xử được áp dụng trên phạm vi toàn Công ty bao gồm Văn phòng trụ sở chính, tất cả các chi nhánh.

§ Tất cả CBCNV của Công ty PHIM NGÔI SAO đều có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử. 

§ Chúng ta nỗ lực truyền đạt và hy vọng ở nhà cung cấp, khách hàng, các đại lý, đối tác đầu tư của PHIM NGÔI SAO một sự tôn trọng nhất định đối với Bộ Quy Tắc Ứng Xử này.

 

V- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Bộ Quy Tắc Ứng Xử là cẩm nang hướng dẫn nền tảng cho tất cả chúng ta, nhưng nó không thể giải quyết hết mọi vấn đề. Vì thế, PHIM NGÔI SAO luôn tin tưởng vào tính tự giác của mỗi người để tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

 

A-HƯỚNG DẪN NHÂN VIÊN

Mỗi nhân viên chúng ta được kỳ vọng là hiểu và tuân thủ theo đúng Bộ Quy Tắc Ứng Xử. Cách dễ nhất để đảm bảo chúng ta luôn tuân thủ quy tắc là hãy suy nghĩ chín chắn và cân nhắc đến các quy tắc trước khi hành động và hãy tìm đến sự hướng dẫn mỗi khi có thắc mắc.

Khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến đạo đức mà bản thân chưa chắc chắn, trước hết, mỗi nhân viên hãy tự hỏi:

§ Tôi có được quyền làm việc này hay không?

§ Nó có phù hợp với các quy tắc trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử không?

§ Nó có phù hợp với đạo đức và Luật pháp không?

§ Nó có mang lại điều tốt đẹp cho bản thân, có làm tăng thêm uy tín của Công ty ?

Nếu chúng ta vẫn cảm thấy không chắc chắn, mỗi nhân viên có quyền được trợ giúp là yêu cầu sự hướng dẫn từ cấp quản lý của mình. (Chúng ta cũng nên nhớ rằng bắt đầu với cấp quản lý trực tiếp của mình thường là cách tốt nhất để giải quyết thắc mắc.)

 

B-HƯỚNG DẪN CHO CẤP ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ

Với vị trí là một người điều hành hay quản lý, chúng ta được kỳ vọng là không những hiểu và tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử mà còn thể hiện với tư cách của một người định hướng, mẫu mực. Đặc biệt, chúng ta lấy làm vinh dự gánh vác những trách nhiệm sau đây:

1-Thứ nhất, đẩy mạnh sự tuân thủ:

Chúng ta phải có biện pháp để đảm bảo nhân viên cấp dưới của mình hiểu và nhận thức được rằng công việc và trách nhiệm của mỗi người đều chịu sự chi phối của Bộ Quy Tắc Ứng Xử và các quy chế, chính sách, quy định khác của Công ty. Hãy luôn đi trước một bước, thực hiện những hành động hợp lý để ngăn chặn những hành vi vi phạm Bộ Quy Tắc Ứng Xử.

2-Thứ hai, quan tâm và lắng nghe ý kiến phản hồi và giải đáp các câu hỏi:

Hãy dành cho nhân viên sự chú tâm khi tiếp nhận thông tin phản hồi về Bộ Quy Tắc Ứng Xử hay bất cứ thắc mắc nào khác có liên quan đến đạo đức. Chúng ta hãy làm rõ các thông tin tiếp nhận được và phản hồi ngay khi điều kiện cho phép.

 

C-  ĐỐI VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ VI PHẠM

Đối với những hành vi vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, Công ty khuyến khích việc thông báo ngay lập tức với lãnh đạo công ty

Hành vi vi phạm là những hành vi không tuân thủ các quy định của Luật pháp, Bộ Quy Tắc Ứng Xử, các quy chế, chính sách, quy định khác của Công ty hoặc xúi giục người khác làm như vậy vì một lý do nào đó.

PHIM NGÔI SAO sẽ quyết định áp dụng các hình thức kỷ luật thích đáng, kể cả hình thức cao nhất là sa thải đối với những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, PHIM NGÔI SAO cam kết rằng mức độ xử lý luôn phù hợp và tuân theo nguyên tắc công bằng.

Khi đối mặt với vấn đề vi phạm hoặc khi có lý do chính đáng để nghi ngờ là hành vi vi phạm, mỗi nhân viên cần phản ứng bằng cách thông báo ngay về vấn đề này, đặc biệt là các hành vi trả thù. Đặc biệt, PHIM NGÔI SAO luôn khuyến khích mỗi cá nhân tự giác thú nhận khi chính mình rơi vào trường hợp vi phạm. PHIM NGÔI SAO luôn dành sự khoan dung đúng mực đối với những trường hợp này.   

 

VI- CÔNG TY VỚI NHÂN VIÊN

TÔN TRỌNG

PHIM NGÔI SAO tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của tất cả nhân viên cũng như tin rằng tính Chính trực luôn sẵn có trong mỗi cá nhân. Tôn trọng có nghĩa là chúng ta coi trọng sự khác biệt của nhau, tôn trọng các quan điểm xuất phát từ chính những khác biệt đó.

 

CÔNG BẰNG

PHIM NGÔI SAO cam kết đối xử Công bằng với nhân viên, điều đó có nghĩa.

Công bằng trong việc đánh giá năng lực của nhân viên cho dù tồn tại những quan điểm, ý kiến khác nhau trong công việc.

Việc tuyển dụng, sắp xếp công việc và xác định mức lương, lợi ích khác cho tất cả nhân viên của PHIM NGÔI SAO được dựa trên cơ sở phù hợp về trách nhiệm, khả năng và thể hiện bản thân, kinh nghiệm cũng như kết quả đánh giá của từng nhân viên.   

PHIM NGÔI SAO cung cấp cơ hội bình đẳng cho nhân viên về các khía cạnh khác nhau:

§ Thứ nhất, cam kết xác lập mục tiêu công việc phù hợp, luôn mang lại sự thỏa đáng và thách thức với khả năng của từng nhân viên.

§ Thứ hai, cam kết cung cấp những cơ hội đào tạo, huấn luyện và thăng tiến nhằm tạo điều kiện để nhân viên khẳng định và phát triển.

§ Thứ ba, thực hiện đánh giá kết quả công việc để thu được những ý kiến phản hồi thẳng thắn và chính xác trên cơ sở có sự trao đổi.

 

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

PHIM NGÔI SAO sẽ luôn cung cấp và duy trì một môi trường làm việc an ninh, an toàn, lành mạnh và thân thiện. Một môi trường luôn thu hút và giữ chân những con người tài năng dù họ có  xuất phát điểm khác nhau.

Đó là một môi trường mà:

§ Tất cả nhân viên đều có cơ hội khám phá và thể hiện các tiềm năng bản thân ở mức cao nhất cũng như đạt được đích đến của riêng mình.

§ Tất cả nhân viên đều có điều kiện làm việc tốt nhất trên cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần.

§ Một môi trường đảm bảo khía cạnh tinh thần cũng có nghĩa là, trong đó, mỗi nhân viên đều cảm thấy được tôn trọng, mọi người có cơ hội giao lưu, giải trí bất kể những khác biệt cá nhân về tài năng hay cá tính.

 

Với Cán bộ nhân viên, PHIM NGÔI SAO sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp cho thành công chung của Công ty. PHIM NGÔI SAO cam kết đảm bảo việc thực hiện những Giá Trị Cốt Lõi, và bảo đảm thực hiện những cam kết của mình đối với tất cả nhân viên.

 

 VII- NHÂN VIÊN VỚI CÔNG TY

 bộ quy tắc ứng xử

► Bảo Vệ Tài Sản        

Khái niệm “Tài sản” được đề cập tại đây có nghĩa là tất cả các tài sản có hình thái vật chất lẫn phi vật chất mà PHIM NGÔI SAO có quyền quản lý, sử dụng và/hoặc định đoạt.

Các tài sản có hình thái phi vật chất được tạo ra với nguồn lực và/hoặc dữ liệu bởi bất kỳ nhân viên nào đều là Tài sản của PHIM NGÔI SAO.

Cụ thể như sau:

§ Tất cả nhân viên phải có trách nhiệm bảo vệ các Tài sản của PHIM NGÔI SAO khỏi hư hỏng, thiệt hại, mất mát hoặc sử dụng sai mục đích, hoặc những hình thức sử dụng không phù hợp khác, đặc biệt khi các Tài sản đó được giao cho nhân viên quản lý hoặc sử dụng.

§ Tài sản của PHIM NGÔI SAO được đầu tư,trang bị nhằm mục đích phục vụ cho công việc kinh doanh của PHIM NGÔI SAO,  nhân viên không được sử dụng những Tài sản đó cho mục đích cá nhân của mình.    

 

►  Bảo mật Thông tin 

        

Trong quá trình làm việc, nhân viên được tiếp cận với những thông tin bảo mật. Yêu cầu của PHIM NGÔI SAO là nhân viên phải giữ gìn nghiêm ngặt những thông tin bảo mật đó.

BẢO MẬT

Tất cả nhân viên của PHIM NGÔI SAO phải bảo mật những thông tin bảo mật, tuân thủ Chính sách Bảo mật của Công ty.

Nhân viên được yêu cầu tuân thủ theo các quy định về thu thập, sử dụng, chuyển giao, xóa bỏ, bảo vệ thông tin với các cấp độ bảo mật khác nhau. Những thông tin mà nhân viên lưu ý thực hiện Chính sách Bảo mật bao gồm.

+Thông tin về quản trị, tái cơ cấu

+Các hoạch định năm, trung hạn và dài hạn

+Kế hoạch marketing và kinh doanh.

+Phân tích về cạnh tranh, rủi ro.

+Kế hoạch phát triển sản phẩm.

+Giá thành, chi phí, ngân sách.

+Thông tin về nhân sự.

+Các thông tin liên quan đến khách hàng, đối tác, khách hàng tiềm năng và các nhà cung cấp được cung cấp cho Công ty một cách bảo mật cũng được xem như là các thông tin bảo mật.

 

Hiện nay, trong một môi trường cạnh tranh quyết liệt, vấn đề bảo mật thông tin thật sự rất quan trọng. Bản thân mỗi nhân viên PHIM NGÔI SAO phải nhận thức được tầm quan trọng của thông tin bí mật mà mình đang nắm giữ. Nhân viên không được phép tiết lộ thông tin cũng như không cho phép một bên thứ ba nào xâm phạm đến các thông tin bí mật của Công ty.

 

Nhân viên tránh:

• Thảo luận thông tin lớn tiếng trong môi trường mở khi một bên thứ ba có thể nghe thấy và nắm bắt thông tin.

• Thảo luận thông tin bảo mật với các bên thứ ba khi không được phép hoặc thậm chí khi chưa có thỏa thuận/cam kết không tiết lộ thông tin.

 

Lưu ý rằng nghĩa vụ bảo mật thông tin này có hiệu lực khi nhân viên đang làm việc tại PHIM NGÔI SAO và thậm chí kéo dài sau khi nhân viên rời khỏi PHIM NGÔI SAO.

►  Xung đột lợi ích

Sự xung đột có thể xảy ra trong nhiều tình huống. Rất khó để Bộ Quy Tắc Ứng Xử này đưa ra hết tất cả các trường hợp cũng như lúc nào cũng có thể dễ dàng phân biệt được hoạt động nào đúng và hoạt động nào không đúng. Những biểu hiện xung đột lợi ích sau đây là những trường hợp cơ bản nhất mà mỗi chúng ta nên tránh.

 

Lợi ích cá nhân

PHIM NGÔI SAO tôn trọng quyền của nhân viên được tự do đặt mối quan hệ với những người sẽ tiếp xúc trong môi trường làm việc, nhưng mỗi nhân viên phải dùng sự phán đoán sáng suốt của mình để đảm bảo rằng những mối quan hệ đó đảm bảo đến tính độc lập và Chính trực trong công việc. 

Mối quan hệ nơi làm việc

Xung đột lợi ích trong trường hợp này có thể nhận diện được khi nhân viên có bất kỳ cấp trên hay cấp dưới có mối quan hệ mật thiết mang tính cá nhân với bản thân. Đặc biệt trong trường hợp một thành viên trong gia đình của nhân viên có thể được nhận vào vị trí có khả năng gây ra hoặc tạo ra biểu hiện xung đột quyền lợi. 

Công việc bên ngoài

Nhân viên không được làm việc hoặc hỗ trợ cho bất cứ một bên thứ ba nào trong khi đang làm cho PHIM NGÔI SAO nếu công việc đó có thể ảnh hưởng không tốt đến hiệu suất lao động hoặc sự phán đoán trong công việc của bản thân. 

Nhân viên không được sử dụng thời gian, trang thiết bị hoặc tư liệu của PHIM NGÔI SAO để làm những công việc ngoài vì bất cứ mục đích cá nhân nào mà không liên quan đến công việc chính tại PHIM NGÔI SAO khi không được cấp quản lý trực tiếp cho phép. 

Cơ hội của Công ty

Nhân viên không được sử dụng tài sản, thông tin hay vị trí trong PHIM NGÔI SAO để cạnh tranh hoặc lấy đi cơ hội của PHIM NGÔI SAO nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho cá nhân mình hoặc lợi ích gián tiếp.

Nhân viên phải tuyệt đối cẩn trọng trong nghiệp vụ mua bán hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ cho hoặc từ PHIM NGÔI SAO với nhà cung cấp, khách hàng để tránh bất kỳ xung đột lợi ích hiện hữu, tiềm tàng hoặc nhận diện được.

Tư cách đại diện

Nhân viên không được thực hiện công việc hoặc giao dịch với tư cách là người điều hành, đại lý, người được ủy thác, ủy quyền cho khách hàng hoặc nhà cung cấp của PHIM NGÔI SAO hoặc làm đại diện quyền lợi cho họ khi mối quan hệ này có thể phát sinh xung đột lợi ích có thể nhận diện được.  

PHIM NGÔI SAO sẽ đánh giá những trường hợp cụ thể để xác định là phù hợp hay không phù hợp với quy định tránh xung đột lợi ích một khi Nhân viên được ủy nhiệm/chỉ định vào những vị trí với tư cách/vai trò nêu trên.

Lạm dụng vị trí

Việc lạm dụng vị trí đương nhiệm của mình để thực hiện những hành vi không vì lợi ích của PHIM NGÔI SAO, trong nhiều trường hợp, sẽ được xác định là xảy ra xung đột lợi ích

Nhân viên không được nhân danh PHIM NGÔI SAO để mượn, thuê, bảo lãnh các vấn đề cho mục đích cá nhân mà có thể làm tổn hại/giảm sút đến lợi ích/uy tín hoặc vị thế của PHIM NGÔI SAO

Nhân viên không được lợi dụng ảnh hưởng từ vị trí của mình để giới thiệu dịch vụ/hàng hóa cho bên thứ ba cho khách hàng, nhà cung cấp. Đặc biệt, nhân viên nên tránh những trường hợp, mà bản thân có liên quan trực tiếp cũng như những ảnh hưởng từ vị trí của cá nhân mình, có thể tác động đến việc quyết định sử dụng/ mua sắm những dịch vụ/hàng hóa của bên thứ ba đó. Trong những tình huống không thể từ chối vì lý do khách quan, nhân viên cũng chỉ được phép cung cấp tên nhà cung cấp dịch vụ/hàng hóa mà không được tham gia vào việc đưa ra quyết định.

Nhân viên không lợi dụng vị trí của mình để thực hiện hoặc gây ảnh hưởng những giao dịch vì lợi ích cá nhân.

 

VIII- NHÂN VIÊN VỚI NHÂN VIÊN

 bộ quy tắc ứng xử

  

Trong công việc, mỗi nhân viên chúng ta phải giao tiếp với nhau thường xuyên. Trong mối quan hệ đó, chúng ta nên ứng xử với nhau dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau và luôn đặt sự Chính trực, Tôn trọng và Đạo đức lên hàng đầu.

► Mối quan hệ làm việc thành công

Tại PHIM NGÔI SAO, chúng ta tự hào về sự tận tâm, ý chí và hợp tác của mỗi cá nhân và những thành quả từ sự tận tâm,ý chí và lòng hợp tác đó. Điều này càng có ý nghĩa và phát huy sức mạnh hơn trong một môi trường làm việc Tin cậy, Cởi mở, Chính trực, và Tôn trọng.   

Tất cả những tương tác - giữa những đồng nghiệp với nhau, giữa  cấp trên và cấp dưới - nên được thực hiện dựa trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tinh thần đó luôn được đặt trên những Giá Trị Cốt Lõi và vì sự thành công chung của PHIM NGÔI SAO.  

Phát huy tinh thần đó cũng như hiệu suất công việc và tính năng động sáng tạo của mỗi thành viên, chúng ta thực hiện hết trách nhiệm của mình và đặt lòng tin vào đồng nghiệp rằng mọi người luôn tận tâm tương tự như mỗi chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh và bình đẳng, chúng ta sẵn sàng trợ giúp cho đồng nghiệp của mình khi cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, chúng ta đẩy mạnh giá trị Tôn trọng và  Công bằng.

§ Tôn trọng cấp trên có nghĩa là chúng ta luôn giữ niềm tin với cấp trên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phản hồi  về công việc với những ý kiến đề xuất sáng tạo của bản thân lẫn góp ý những mặt tiêu cực hoặc hạn chế còn tồn tại.

§ Tôn trọng và Công bằng với cấp dưới có nghĩa là chúng ta luôn làm gương về sự Liêm chính, Công bằng, và Chính trực, lắng nghe ý kiến phản hồi, nhiệt tình trợ giúp khi có yêu cầu. Hơn nữa, là một người quản lý, bản thân chúng ta phải có trách nhiệm xác định ra các tiêu chuẩn về hiệu quả cũng như một môi trường làm việc luôn thúc đẩy tinh thần đồng đội, kích thích tư duy sáng tạo.

§ Tôn trọng và Công bằng với đồng nghiệp, đồng cấp. Sự tôn trọng này nên được thực hiện dựa trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển

► Giao tiếp và ứng xử trên tinh thần:

Cởi mở, Chân thành và Thắng thắn

Chúng ta làm việc và giao tiếp với nhau hằng ngày trong Công ty. Thái độ và cách ứng xử của chúng ta có ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường làm việc. Sự thúc đẩy hay hạn chế tinh thần hợp tác giữa mỗi người với nhau là tùy thuộc vào sự thẳng thắn, cởi mở và chân thành của mỗi cá nhân:  

Giao tiếp và ứng xử trên tinh thần Cởi mở

Tức là chúng ta hòa đồng vào môi trường tập thể. Chúng ta tôn trọng sự khác biệt của mỗi người bởi chính sự khác biệt đó làm nên một tập thể đa dạng mà vững mạnh. Cởi mở không có nghĩa là dễ dãi trong lời nói hay ứng xử, Cởi mở càng không có nghĩa là nhận xét về người khác một cách thiếu cẩn trọng. chúng ta nhiệt tình nhưng luôn phải hành động dựa trên các giá trị đạo đức. chúng ta thẳng thắn nhưng luôn phải vì mục đích cùng tiến bộ. 

Giao tiếp và ứng xử trên tinh thần Chân thành

Tức là mọi hành động và lời nói của chúng ta xuất phát từ tấm lòng. Chúng ta không tự cao, không để cái tôi quá lớn lấn át mọi suy nghĩ và hành động. Đôi khi, chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người khác để điều chỉnh hành động của bản thân. Chân thành không có nghĩa là chúng ta vượt quá giới hạn thân thiết khi không được chấp thuận. Chân thành đề cao tính trung thực và là cơ sở vững chắc để tạo dựng lòng tin cho mỗi nhân viên.

Giao tiếp và ứng xử trên tinh thần Thẳng thắn

Trong một số trường hợp, ngoài sự Cởi mở và Chân thành, nhân viên phải thể hiện Ý Chí và Chính trực của mình qua việc Thẳng thắn hơn trong việc trao đổi thông tin, đóng góp ý kiến xây dựng để đạt được mục tiêu chung của Công ty. 

 

IX- BẢN THÂN VỚI HOẠT ĐỘNG NGOÀI CÔNG TY

Bản thân mỗi chúng ta không chỉ có trách nhiệm với Công ty, với nhau mà quan trọng hơn, chúng ta cần có trách nhiệm với chính bản thân mình. Những tình huống sau đề cập đến các trường hợp nhạy cảm mà bản thân mỗi chúng ta cần phải lưu tâm đến 

Không Vi phạm pháp luật

Chúng ta tôn trọng và tuân thủ luật pháp trong tất cả hành vi của mình không chỉ vì bảo vệ uy tín của PHIM NGÔI SAO mà còn vì mục đích tạo dựng tính kỷ luật cho chính chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống và hoạt động, vẫn có thể tồn tại những trường hợp không tuân thủ do bản thân mỗi cá nhân tự thực hiện hoặc bị ép buộc thực hiện. Bộ Quy Tắc Ứng Xử này chỉ đề cập đến những trường hợp được cho là có thể xảy ra: 

Với Các khó khăn về tài chính

Trong cuộc sống riêng, nhân viên có thể đối diện với rất nhiều băn khoăn và trăn trở mà gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như dẫn đến nhưng hành vi không phù hợp. Một trong những khó khăn gây ra và có ảnh hưởng lớn là vấn đề tài chính cá nhân. Nhân viên của PHIM NGÔI SAO được khuyến khích thổ lộ với cấp trên của mình để tìm ra biện pháp hỗ trợ tốt nhất.

Cấp quản lý, trong trường hợp này, nên lắng nghe và thảo luận với bộ phận có liên quan đến vấn đề này để tìm ra hướng giải quyết phù hợp hoặc sự trợ giúp cần thiết cho nhân viên của mình.   

Với Thức uống có cồn và các chất kích thích

Một môi trường làm việc lành mạnh là một môi trường không bị ảnh hưởng bởi rượu,bia và chất kích thích. Do đó, trong cuộc sống bên ngoài, nhân viên không được:

§  Sử dụng thức uống có cồn (bia, rượu..) tới mức mà có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc hoặc ảnh hưởng đến các quyết định của nhân viên trong thời gian làm việc. Nghiêm cấm tình trạng say xỉn khi đang làm việc.

§  Tàng trữ, sử dụng (dưới mọi hình thức: hút, hít, chích<), sở hữu, bán hoặc phân phối các chất kích thích, chất gây nghiện (ma túy, đồ dùng liên quan đến ma túy<) trong phạm vi Công ty hoặc tại bất cứ địa điểm nào và vào bất kỳ thời điểm nào mà nhân viên có thể được nhận dạng là nhân viên của PHIM NGÔI SAO

 

X-TỔ CHỨC THỰC HIỆN

BGĐ chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc Ứng xử này

Bộ Qui tắc này được TGĐ trực tiếp biên soạn đã thông qua BGĐ 

Bộ Qui tắc này được áp dụng thực hiện từ Tháng 4 năm 2017 

Trong trường hợp có sự thay đổi, điều chỉnh thì được rà soát bổ sung hàng năm, Bộ Qui tắc này sẽ được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, mọi sự thay đổi được TGĐ quyết định thực hiện.

T/M CÔNG TY PHIM NGÔI SAO

 

 

 
TIN NÓNG
OTOFUN và PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO tổ chức chương trình đấu giá thiện nguyện TUYỂN DỤNG TƯ VẤN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - TẠI CN HCM Chúc mừng sinh nhật cán bộ nhân viên quý II và III Chương trình thiện nguyện quý I - II năm 2020 của công ty Ngôi Sao HÀ NỘI CẢNH BÁO NẮNG NÓNG VỚI LƯỢNG TIA UV RẤT CAO

1900 63 36 45